BKR Lenen Info

Het bureau krediet registratie (BKR) zit in Tiel en zorgt ervoor dat het van alle nederlandse consumenten duidelijk is welke kredietverplichting ze hebben. Organisaties die zijn aangesloten bij het BKR hebben de mogelijkheid om informatie op te vragen over de kredieten die u heeft afgesloten. Over het algemeen doen ze dit wanneer u een lening wilt afsluiten, zodat men uw kredietwaardigheid kan beoordelen. Het bied bedrijven wat dat betreft een mogelijkheid om te controleren of u de lening terug zult kunnen betalen, waardoor u niet in de problemen komt.

Registratie bij het BKR

De registratie bij het BKR verloopt volledig automatisch en er is wat dat betreft voor iedereen die een lening afsluit. Het kan daarbij gaan om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, maar aan de andere kant ook om het gebruik van een creditcard. Iedereen die hier wel eens gebruik van heeft gemaakt is opgenomen in het register, net als iedereen die een mobiele telefoon met abonnement heeft afgesloten, of gebruik maakt van een uitgestelde betaling. Wat dat betreft komt praktisch iedereen voor in de systemen van het BKR en er is dan ook geen probleem zolang u netjes betaalt.

Achterstand bij het BKR

Het BKR houdt u betalingsgeschiedenis bij, waardoor men precies weet of u netjes betaalt heeft en uw leningen op de juiste momenten heeft afgelost. Zodra dat niet het geval is komt er een A achter uw naam te staan, die staat voor achterstand. In Nederland heeft ongeveer 2 tot 5% een achterstand, waardoor dat een relatief klein aantal is. U kunt ook zelf inzage krijgen in de gegevens. door dit bij uw bank aan te vragen en daar 4,50 euro voor te betalen. U kunt dan zien of u geregistreerd staat bij het BKR en of u een achterstand op een betaling heeft. Wilt u meer weten over het bkr kijk dan is op bkrscore.nl

Geld lenen zonder bkr

Het spreekt voor zich dat uitlenende instanties meer vertrouwen hebben dat men de lening gaat terugbetalen wanneer zij geen BKR registratie hebben. Geld lenen zonder BKR registratie is veelal voordeliger, men kan bij meer kredietverleners terecht en er kan afhankelijk van uw inkomen meer geld worden geleend.

Geld lenen met BKR registratie

Indien u wel een BKR registratie heeft kunt u meestal wel geld lenen met bkr maar niet meer dan €800,- wat het maximum leenbedrag is met BKR registratie bij Ferratum. Desalnietemin is dit meestal wel genoeg om plotselinge hoge uitgaven mee op te vangen of tegenvallers bij bijvoorbeeld hoge facturen en indien u uw huur nog moet betalen.

Uw BKR-registratie binnenkort online te raadplegen!

Alle huishoudens kunnen eind dit jaar via internet navraag doen hoeveel krediet zij hebben uitstaan volgens het BKR. Hiertoe gaat de stichting een nauwe samenwerking aan met de banken. Met het initiatief wil het kredietbureau inspringen op een groeiende behoefte bij consumenten om inzicht te krijgen in hun financiële plaatje, schrijft de Telegraaf.

BKR Check Bij Krediet Aanvraag

´Jaarlijks vragen 150.000 mensen aan het BKR welke kredieten zij op dit moment hebben en welke leningen of schulden de afgelopen vijf jaar zijn beëindigd. Het opvragen van die informatie gaat nu nog omslachtig. Klanten moeten hiertoe eerst naar de bank, daar allerlei formulieren invullen en vervolgens 4,95 euro betalen. We willen de toegang tot onze database laagdrempelig maken, zodat huishoudens gemakkelijk inzage krijgen in hun gegevens. We willen met onze tijd meegaan en een transparante organisatie zijn´, aldus BKR directeur Peter van den Bosch in DFT.

Studentenlening; Langstudeerders kunnen tijdelijk langer lenen

Langstudeerders kunnen tijdelijk drie jaar langer geld lenen om zo beter in staat te zijn het verhoogde collegegeld te kunnen dragen. De maatregel is vooral een tegemoetkoming aan studenten die vanaf september dit jaar langer dan de bedoeling is over hun studie doen.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) kondigde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij binnenkort met een aanpassing van de voorstellen voor het hoger onderwijs komt.
Studenten moeten vanaf komend studiejaar 3000 euro bovenop het collegegeld betalen wanneer ze meer dan een jaar vertraging oplopen bij het afronden van hun bachelor- of masteropleiding.

Overgangsregeling studielening

Ondanks kritiek van de oppostie en vanuit het onderwijsveld voelt het kabinet niet voor een overgangsregeling die huidige studenten met vertraging buiten schot zou laten. Volgens Zijlstra zou dat een financiële aderlating betekenen en bovendien zouden alle lasten dan bij toekomstige studenten komen te liggen.

Noodzakelijk Lenen Studie

In de brief verdedigt Zijlstra opnieuw de ingrepen in het hoger onderwijs, die volgens hem noodzakelijk zijn om uiteindelijk het onderwijs te kunnen verbeteren. Bovendien moet het studierendement in zijn ogen omhoog.
De staatssecretaris keert zich tegen een voorstel van de VVD om studenten die een bestuursfunctie willen vervullen vrij te stellen van collegegeld. Zijlstra vindt het onwenselijk om voor een kleine groep een uitzondering te maken. Volgens hem kunnen studenten een jaar uitlopen en is er dus tijd voor extra vakken of een bestuursfunctie.
(ANP)

Wanbetalers; BKR Wil Meer Openheid!

AMSTERDAM – Het Bureau Krediet Registratie (BKR) wil dat de Tweede Kamer heldere wetgeving invoert om af te bakenen hoever de schuldregistratie mag gaan. Dat gaat ten koste van de privacy van burgers, maar de toenemende schuldproblematiek rechtvaardigt volgens het BKR meer bewegingsvrijheid om huishoudens met betalingsproblemen uit verdere problemen te houden.

Wanbetalers BKR

Wanbetalers bij onder andere de Belastingdienst, energiebedrijven en woningbouwverenigingen vallen nu buiten het oog van het BKR. Hun schulden zijn daardoor onzichtbaar bij banken die bijvoorbeeld kredieten verstrekken. Volgens het BKR kunnen huishoudens met grote schulden nu nog te gemakkelijk geld lenen, meldt Sp!ts.

Het aantal huishoudens met een BKR-registratie is sinds begin dit jaar met zo’n tien procent gestegen en bedraagt nu 119.000 huishoudens