Wat U Moet Weten Voor Het Aflsuiten Van Een Minikrediet!

geld-lenenEen minikrediet, dat is toch gewoon een kleine lening?

Het komt een beetje omdat we zo graag Engelse termen gebruiken en daar een Nederlandse klank aan geven.

Een mini krediet is eigenlijk een kleine lening tot de volgende betaaldag van het salaris. En het salaris van die volgende maand dient als onderpand.

Het is veilig en snel.

Het is een veilige manier om even wat extra geld ter beschikking te hebben, zonder daarvoor het hele proces te hoeven volgen.

Als u bij uw bank een lening aanvraagt is dat proces meestal langdurig en tot de uiteindelijke toestemming behoorlijk onzeker. Bovendien moet erg veel informatie opgeven, veel meer dan de banken nodig hebben om een rekening te openen.

Voor het aanvragen van een mini krediet is meestal niet veel meer nodig dan een redelijk goed, maar vooral vast en aantoonbaar salaris. Een mini krediet is niet bedoeld voor grote, langlopende leningen. Een dergelijke lening sluit je af via je eigen bank of via een andere bank, met een onderpand als garantie. Geld lenen voor een auto, een hypotheek op je huis, er is in beide gevallen een onderpand.

Geen vragen over de waarde van het onderpand.

Een mini krediet kent geen echt onderpand, iets van waarde dat u moet opgeven wanneer u het geleende, de rente en de kosten niet netjes op tijd terugbetaald. De lening wordt verstrekt, meestal door gespecialiseerde bemiddelaars, om een korte geldnood op te vangen.

Het is echt de bedoeling dat de lener het gehele bedrag, inclusief rente en onkosten in een, of hoogstens in twee afbetalingen helemaal terugbetaald.

Omdat het risico op wanbetaling veel kleiner is dan bij een grotere lening, is de rente over het algemeen ook wat lager. De kosten worden echter wel direct doorberekend. wilt u 1000 euro lenen omdat u plotseling op reis moet en gaat uw salaris gewoon door? Een mini krediet is ideaal. Heeft de auto die u nodig hebt om op het werk te komen plotseling averij opgelopen en is het maandloon nog niet binnen, ook hier kan een mini krediet uitkomst bieden.

De voorwaarden van een minikrediet

Minileningen worden meestal, maar let op, niet altijd, afgesloten zonder het BKR te informeren. Dat wil zeggen dat uw kansen om de lening te krijgen niet minder worden als u al genoteerd staat bij het BKR.

Hoeveel kan ik lenen?

De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen is helemaal afhankelijk van de hoogte van het salaris. Bij het lenen van meer dan het netto maandsalaris begint het aantal vragen en voorwaarden al aardig op te lopen.

Het moet een bedrag zijn dat minder is dan uw maandsalaris, zodat u met het uitbetalen van het volgende salaris direct weer schuldenvrij bent. Lukt dat namelijk niet worden er meer kosten in rekening gebracht en er zijn meer voorwaarden aan verbonden. U gaat dan in principe een normale lening aan.

Het berekenen van uw minikrediet lening is eenvoudig. U vraagt hoe hoog de kosten zijn voor een lening met een looptijd van een maand. Dat bedrag trekt u af van uw netto maandsalaris en het resultaat is het bedrag dat u kunt lenen zonder verder in de problemen te komen. De lener betaald uw maandsalaris wat eerder uit, en daar staat een vergoeding tegenover.

Geld lenen zonder bank, wat zijn uw opties?

euro lenenRedenen om geld te lenen
Iedereen heeft wel zo zijn redenen om een beetje geld te lenen, om eventueel een minilening aan te gaan. De ene persoon wilt heel graag op reis gaan, maar heeft momenteel het geld niet, de andere persoon wilt een nieuwe of tweedehands auto aankopen, een andere persoon wil een zakelijke lening aangaan, nog een andere persoon wilt een persoonlijke lening aangaan om een nieuwe wasmachine aan te kopen enzovoort. Zoals je ziet, iedereen heeft wel een reden om geld aan te vragen.

Geld lenen zonder een bank: waarom zou je dit overwegen?

Veel mensen die een lening willen aangaan, willen dit liever zonder een bank doen. Ook hiervoor zijn er verschillende redenen mogelijk. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat je dan geen rente zou moeten betalen, of veel minder rente zou moeten betalen. Deze veronderstelling klopt niet. In een aantal gevallen betaal je inderdaad minder rente op het geleende bedrag, maar deze rente dient ook betaald te worden. Helemaal geen rente betalen op het geleende bedrag is dus niet mogelijk. Bekijk ook zeker vooraf of er bepaalde administratiekosten aan verbonden zijn of niet om te lenen, zodat je zeker nooit voor verrassingen komt te staan.

Andere mensen denken dat wanneer ze geld lenen bij een andere instantie dan een bank, dat deze instantie dan niets te weten komt over eventuele andere leningen. Let hiervoor toch op, want ook zij moeten een bepaalde controle uitvoeren, zodat je niet te veel geld gaat lenen. Deze maatregel is ingeroepen om ervoor te zorgen dat je jezelf niet te veel schulden op de hals haalt.

Andere mensen denken dan weer dat ze geen lening kunnen aangaan bij een bank omdat ze op dit moment geen inkomsten hebben, maar ook zonder bank is dit niet evident. Dit is net omdat je deze inkomsten nodig hebt om je schulden weer af te betalen. Als je een uitkering krijgt, kan je normaal gesproken wel een lening aangaan, maar dit gaat dan over een eerder beperkt bedrag.

Conclusie Niet Bij Bank Lenen

Zoals je al ziet zijn er verschillende redenen die mensen bedenken om te lenen bij een andere instantie dan een bank. Hier bestaan er dan ook verschillende misverstanden rond. Laat je dus vooraf goed informeren voor je deze beslissing maakt, zodat je achteraf nooit in de problemen komt hierdoor. U kunt hier meer info vinden!

BKR Lenen Info

Het bureau krediet registratie (BKR) zit in Tiel en zorgt ervoor dat het van alle Nederlandse consumenten duidelijk is welke kredietverplichting ze hebben. Organisaties die zijn aangesloten bij het BKR hebben de mogelijkheid om informatie op te vragen over de kredieten die u heeft afgesloten. Over het algemeen doen ze dit wanneer u een lening wilt afsluiten, zodat men uw kredietwaardigheid kan beoordelen. Het bied bedrijven wat dat betreft een mogelijkheid om te controleren of u de lening terug zult kunnen betalen, waardoor u niet in de problemen komt.

Registratie bij het BKR

De registratie bij het BKR verloopt volledig automatisch en er is wat dat betreft voor iedereen die een lening afsluit. Het kan daarbij gaan om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, maar aan de andere kant ook om het gebruik van een creditcard. Iedereen die hier wel eens gebruik van heeft gemaakt is opgenomen in het register, net als iedereen die een mobiele telefoon met abonnement heeft afgesloten, of gebruik maakt van een uitgestelde betaling. Wat dat betreft komt praktisch iedereen voor in de systemen van het BKR en er is dan ook geen probleem zolang u netjes betaalt.

Achterstand bij het BKR

Het BKR houdt u betalingsgeschiedenis bij, waardoor men precies weet of u netjes betaalt heeft en uw leningen op de juiste momenten heeft afgelost. Zodra dat niet het geval is komt er een A achter uw naam te staan, die staat voor achterstand. In Nederland heeft ongeveer 2 tot 5% een achterstand, waardoor dat een relatief klein aantal is. U kunt ook zelf inzage krijgen in de gegevens. door dit bij uw bank aan te vragen en daar 4,50 euro voor te betalen. U kunt dan zien of u geregistreerd staat bij het BKR en of u een achterstand op een betaling heeft. Wilt u meer weten over het bkr kijk dan is op bkrscore.nl

Geld lenen zonder bkr

Het spreekt voor zich dat uitlenende instanties meer vertrouwen hebben dat men de lening gaat terugbetalen wanneer zij geen BKR registratie hebben. Geld lenen zonder BKR registratie is veelal voordeliger, men kan bij meer kredietverleners terecht en er kan afhankelijk van uw inkomen meer geld worden geleend.

Geld lenen met BKR registratie

Indien u wel een BKR registratie heeft kunt u meestal wel geld lenen met BKR maar niet meer dan €800,- wat het maximum leenbedrag is met BKR registratie bij Saldodipje. Desalniettemin is dit meestal wel genoeg om plotselinge hoge uitgaven mee op te vangen of tegenvallers bij bijvoorbeeld hoge facturen en indien u uw huur nog moet betalen.

Uw BKR-registratie binnenkort online te raadplegen!

Alle huishoudens kunnen eind dit jaar via internet navraag doen hoeveel krediet zij hebben uitstaan volgens het BKR. Hiertoe gaat de stichting een nauwe samenwerking aan met de banken. Met het initiatief wil het kredietbureau inspringen op een groeiende behoefte bij consumenten om inzicht te krijgen in hun financiële plaatje, schrijft de Telegraaf.

BKR Check Bij Krediet Aanvraag

´Jaarlijks vragen 150.000 mensen aan het BKR welke kredieten zij op dit moment hebben en welke leningen of schulden de afgelopen vijf jaar zijn beëindigd. Het opvragen van die informatie gaat nu nog omslachtig. Klanten moeten hiertoe eerst naar de bank, daar allerlei formulieren invullen en vervolgens 4,95 euro betalen. We willen de toegang tot onze database laagdrempelig maken, zodat huishoudens gemakkelijk inzage krijgen in hun gegevens. We willen met onze tijd meegaan en een transparante organisatie zijn´, aldus BKR directeur Peter van den Bosch in DFT.

Studentenlening; Langstudeerders kunnen tijdelijk langer lenen

Langstudeerders kunnen tijdelijk drie jaar langer geld lenen om zo beter in staat te zijn het verhoogde collegegeld te kunnen dragen. De maatregel is vooral een tegemoetkoming aan studenten die vanaf september dit jaar langer dan de bedoeling is over hun studie doen.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) kondigde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij binnenkort met een aanpassing van de voorstellen voor het hoger onderwijs komt.
Studenten moeten vanaf komend studiejaar 3000 euro bovenop het collegegeld betalen wanneer ze meer dan een jaar vertraging oplopen bij het afronden van hun bachelor- of masteropleiding.

Overgangsregeling studielening

Ondanks kritiek van de oppostie en vanuit het onderwijsveld voelt het kabinet niet voor een overgangsregeling die huidige studenten met vertraging buiten schot zou laten. Volgens Zijlstra zou dat een financiële aderlating betekenen en bovendien zouden alle lasten dan bij toekomstige studenten komen te liggen.

Noodzakelijk Lenen Studie

In de brief verdedigt Zijlstra opnieuw de ingrepen in het hoger onderwijs, die volgens hem noodzakelijk zijn om uiteindelijk het onderwijs te kunnen verbeteren. Bovendien moet het studierendement in zijn ogen omhoog.
De staatssecretaris keert zich tegen een voorstel van de VVD om studenten die een bestuursfunctie willen vervullen vrij te stellen van collegegeld. Zijlstra vindt het onwenselijk om voor een kleine groep een uitzondering te maken. Volgens hem kunnen studenten een jaar uitlopen en is er dus tijd voor extra vakken of een bestuursfunctie.
(ANP)

Wanbetalers; BKR Wil Meer Openheid!

AMSTERDAM – Het Bureau Krediet Registratie (BKR) wil dat de Tweede Kamer heldere wetgeving invoert om af te bakenen hoever de schuldregistratie mag gaan. Dat gaat ten koste van de privacy van burgers, maar de toenemende schuldproblematiek rechtvaardigt volgens het BKR meer bewegingsvrijheid om huishoudens met betalingsproblemen uit verdere problemen te houden.

Wanbetalers BKR

Wanbetalers bij onder andere de Belastingdienst, energiebedrijven en woningbouwverenigingen vallen nu buiten het oog van het BKR. Hun schulden zijn daardoor onzichtbaar bij banken die bijvoorbeeld kredieten verstrekken. Volgens het BKR kunnen huishoudens met grote schulden nu nog te gemakkelijk geld lenen, meldt Sp!ts.

Het aantal huishoudens met een BKR-registratie is sinds begin dit jaar met zo’n tien procent gestegen en bedraagt nu 119.000 huishoudens