BKR Lenen Info

Het bureau krediet registratie (BKR) zit in Tiel en zorgt ervoor dat het van alle Nederlandse consumenten duidelijk is welke kredietverplichting ze hebben. Organisaties die zijn aangesloten bij het BKR hebben de mogelijkheid om informatie op te vragen over de kredieten die u heeft afgesloten. Over het algemeen doen ze dit wanneer u een lening wilt afsluiten, zodat men uw kredietwaardigheid kan beoordelen. Het bied bedrijven wat dat betreft een mogelijkheid om te controleren of u de lening terug zult kunnen betalen, waardoor u niet in de problemen komt.

Registratie bij het BKR

De registratie bij het BKR verloopt volledig automatisch en er is wat dat betreft voor iedereen die een lening afsluit. Het kan daarbij gaan om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, maar aan de andere kant ook om het gebruik van een creditcard. Iedereen die hier wel eens gebruik van heeft gemaakt is opgenomen in het register, net als iedereen die een mobiele telefoon met abonnement heeft afgesloten, of gebruik maakt van een uitgestelde betaling. Wat dat betreft komt praktisch iedereen voor in de systemen van het BKR en er is dan ook geen probleem zolang u netjes betaalt.

Achterstand bij het BKR

Het BKR houdt u betalingsgeschiedenis bij, waardoor men precies weet of u netjes betaalt heeft en uw leningen op de juiste momenten heeft afgelost. Zodra dat niet het geval is komt er een A achter uw naam te staan, die staat voor achterstand. In Nederland heeft ongeveer 2 tot 5% een achterstand, waardoor dat een relatief klein aantal is. U kunt ook zelf inzage krijgen in de gegevens. door dit bij uw bank aan te vragen en daar 4,50 euro voor te betalen. U kunt dan zien of u geregistreerd staat bij het BKR en of u een achterstand op een betaling heeft. Wilt u meer weten over het bkr kijk dan is op bkrscore.nl

Geld lenen zonder bkr

Het spreekt voor zich dat uitlenende instanties meer vertrouwen hebben dat men de lening gaat terugbetalen wanneer zij geen BKR registratie hebben. Geld lenen zonder BKR registratie is veelal voordeliger, men kan bij meer kredietverleners terecht en er kan afhankelijk van uw inkomen meer geld worden geleend.

Geld lenen met BKR registratie

Indien u wel een BKR registratie heeft kunt u meestal wel geld lenen met BKR maar niet meer dan €800,- wat het maximum leenbedrag is met BKR registratie bij Saldodipje. Desalniettemin is dit meestal wel genoeg om plotselinge hoge uitgaven mee op te vangen of tegenvallers bij bijvoorbeeld hoge facturen en indien u uw huur nog moet betalen.